วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555

แชร์ประสบการณ์ น้ำหกเหลี่ยมดื่ม น้ำหกเหลี่ยม แล้วขับพยาธิ ออกมาเป็นร้อยตัว
มีคุณสมบัติ
รมิตา ระบบการสร้างกลุ่มน้ำหกเหลี่ยม โดยใช้กฎของธรรมชาติ
Ramita Vitalizer Plus Advanced water technology
- เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง เพิ่มจำนวนความยาวคลื่นจากอินฟาเรด
- มีคุณสมบัติความเป็นแม่เหล็กสูงถึง 5,500 gauss
- เพิ่มพื้นที่บรรจุ แร่ธาตุ (Mineral Basket) เพื่อประสิทธิภาพ ของ ORP
ที่ดีขึ้น
- เครื่องตั้งเวลา 9, 18 และ 27 นาที แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ ระยะเวลาทั้งหมด
ในการทำงานของตัวเครื่อง
- แสดงข้อมูลกำหนดเวลาการหมดอายุของชุด กล่องบรรจุแร่ธาตุ
(Mineral cube)
- ปริมาตรของเหยือก (Pitcher) คือ 0.6 แกลลอน หรือ ประมาณ 2.2 ลิตร/
น้ำหนัก: 3.70 กิโลกรัม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น